Zoekresultaten

849 resultaten voor uitzendkrachten
849 resultaten voor uitzendkrachten

Pagina 34 van 34

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008-2012

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur, beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte bedrijfstakken en branches SBI '93

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Vacatures, NL, prov., RBA-gebied

Aantal vacatures in het particulier bedrijf naar soort, beroepsniveau, gevraagd onderwijsniveau en bedrijfstak.provincies en RBA - gebieden

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en econ. activ. (SBI2008),2008-2014

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte, 2008-2014 bedrijfstakken en branches SBI2008, 2008-2014

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Beroepsbevolking; beroepsklassen 1996-2011

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten jaar, economische activiteit (SBI'93), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Jaarrapport Integratie 2018

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen personen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van personen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de...

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties