Zoekresultaten

857 resultaten voor uitzendkrachten
857 resultaten voor uitzendkrachten

Pagina 34 van 35

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking: vergrijzing SBI 2008; 2001-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur Naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008-2012

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur, beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte bedrijfstakken en branches SBI '93

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Vacatures, NL, prov., RBA-gebied

Aantal vacatures in het particulier bedrijf naar soort, beroepsniveau, gevraagd onderwijsniveau en bedrijfstak.provincies en RBA - gebieden

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en econ. activ. (SBI2008),2008-2014

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte, 2008-2014 bedrijfstakken en branches SBI2008, 2008-2014

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Beroepsbevolking; beroepsklassen 1996-2011

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers