Zoekresultaten

1318 resultaten voor rode lijst
1318 resultaten voor rode lijst

Pagina 47 van 53

Misdrijven; vervolging en berechting naar regio, 2001-2016

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter Soort misdrijf en regio

Cijfers

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers

Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur; voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerd en geïmporteerd

Cijfers

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie, 1994-2010

Rechtbankstrafzaken afgedaan door OM naar wijze van afdoening. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, zorgkenmerken, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC; naar diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling en behandelsetting.

Cijfers

Sociale spanningen-indicator: Peilstok samenleving

Eerder berichtte het CBS over de ontwikkeling van de sociale spanningen-indicator op basis van sociale media berichten. Deze indicator is ontwikkeld door het Center for Big Data Statistics (CBDS) van...

Overig

Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Woningbezit, toe- en afname woningbezit sociale verhuurders, naar soort woning, gemeenten en regionale indelingen

Cijfers

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

Producentenprijzen (2000 =100) naar ProdCom

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur; voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerde- en geïmporteerde

Cijfers

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen, 2008-2012

Afvalcategorieën. Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)

Cijfers

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Stemgedrag stemgerechtigden 22 - 11- 2006 geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

Arbeidsgehandicapten; aanpassingen 2000-2006

Werkzame arbeidsgehandicapten en aanpassingen naar achtergrondkenmerken

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, regio, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Gemeenterekeningen; balans per gemeente 2005-2014

Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes en gemeentes per provincies.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december 2004 - 2008

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Banen van werknemers; regio (oud)

Aantal banen van werknemers naar geslacht en economische activiteit, niveau en mutatie. Selectie: regio en perioden.

Cijfers

Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010

Afvalcategorieën. Herkomst-bestemming, product en residu, gevaarlijk en niet gevaarlijk

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; nationaliteit, 1930

Vreemdelingen in de positie van bedrijfshoofden en bedrijfsleiders Bedrijfsgroepen, nationaliteit en geslacht

Cijfers

Re-integratietrajecten door gemeenten, 2005 - 2012

Standen en stromen van re - integratietrajecten per gemeente, naar regio.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ naar regio

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar (WAO, Wajong, WAZ), geslacht, leeftijd en regio.

Cijfers

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie Soort misdrijf, soort verdachte.

Cijfers

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Politieke kwesties Stemgedrag, leeftijd, geslacht, opleiding, kerkelijke gezindte

Cijfers

Politieke en sociale participatie, 2006

Politieke en sociale participatie. leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers