Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:verzorgingshuizen
12 resultaten voor keyword:verzorgingshuizen

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008

Cijfers

Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd, 1 januari

Personen in institutionele huishoudens op 1 januari naar burgerlijke staat, soort instelling, geslacht en leeftijd

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Helft 85-plussers voelt zich gezond, ook in tehuis

Zelfstandig wonende ouderen voelen zich ongezonder als ze ouder worden, tehuisbewoners voelen zich juist gezonder

Artikelen

Relatief hoog ziekteverzuim in de zorg

Het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg was 5,8% in het 1e kwartaal van 2016

Artikelen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig

Het aantal ouderen groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis daalt.

Artikelen

Wonen zonder partner

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen