Minder jongere bewoners verzorgingshuizen

Van de bevolking van 95 jaar en ouder woont de helft in een verzorgingshuis. Bij de bevolking van 65 tot 95 jaar ligt dit percentage flink lager. Bovendien loopt het terug. Ook al neemt het aantal 65-plussers in Nederland toe, toch daalt de laatste jaren het aantal bewoners van verzorgingshuizen.

Op 31 december 1998 telde Nederland bijna 1400 verzorgingshuizen. Bij elkaar hadden deze 108 000 bewoners. De personeelsomvang bedroeg ruim 55 000 werknemers, gerekend in voltijdplaatsen.

Sinds 1985 is het aantal bewoners van verzorgingshuizen geleidelijk aan het dalen. Eind 1998 waren er 22% minder bewoners dan eind 1985. De hoeveelheid personeel daarentegen neemt licht toe. Dat komt vooral doordat de bevolking van de verzorgingshuizen behoeftiger is dan vroeger. Mensen blijven tegenwoordig namelijk veelal zo lang mogelijk thuis wonen. Ook de verkorting van de wekelijkse arbeidsduur zorgt voor een toename van het personeel.

Verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen

Van de bevolking van 65 jaar en ouder woont eind 1998 slechts 5% in een verzorgingshuis. In 1990 was dat nog bijna 7%. Deze daling is zowel bij mannen als bij vrouwen in vrijwel alle leeftijdgroepen te zien. De 95-plussers vormen een uitzondering. Van deze groep woonde in 1990 de helft in een verzorgingshuis, en dat percentage is vrijwel constant gebleven.

Bewoners verzorgingshuizen

Bewoners verzorgingshuizen

Romeo Elbers

Bron: CBS, Verzorgingshuizen 1998