Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:provinciefonds
7 resultaten voor keyword:provinciefonds

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Provinciale uitgaven per inwoner hoog in het Noorden

Dunner bevolkte provincies geven doorgaans meer uit per inwoner dan de dichter bevolkte provincies. Zo gaf de provincie Groningen in 2021 per bewoner vier keer meer uit dan Noord-Holland.

Artikelen

Provincies begroten 0,9 miljard euro minder uitgaven dan 3 jaar geleden

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies hebben de afgelopen drie jaar welzijnstaken zien wegvloeien. De taken op het terrein van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen