5% meer aan belastingen

In 1998 heeft het Rijk 180,2 miljard gulden aan belastingen ontvangen. In 1997 was dit 171,7 miljard. De groei vond vooral plaats bij de indirecte belastingen.

De grootste indirecte belasting is de omzetbelasting. De opbrengst hiervan steeg in 1998 met 9% tot 53,7 miljard gulden. Een aantal kleinere indirecte belastingen vertoonde een spectaculaire groei. Zo bracht de belasting op personenauto’s en motorrijwielen in 1998 maar liefst 16% meer op dan in 1997.

De opbrengst van de belastingen op rechtsverkeer was 19% hoger dan in 1997. Dit kwam vooral door de overdrachtsbelasting. Deze belasting groeide hard door de stijging van de huizenprijzen en van het aantal transacties.

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen
Van de totale belastingontvangst in 1998 was 148,0 miljard gulden bestemd voor het Rijk. De rest ging naar het Gemeente- en het Provinciefonds (respectievelijk 22,4 en 1,5 miljard) en naar de Europese Gemeenschappen (7,6 miljard). In 1997 bedroeg het aandeel van het Rijk in de belastingopbrengst 142,0 miljard gulden.

Op 30 november heeft De Nederlandsche Bank (DNB) eenmalig 5 miljard gulden bijgeschreven op de schatkistrekening van de Staat. Het betrof reserves die DNB niet meer nodig had omdat de Europese Centrale Bank (ECB) een deel van haar taken overneemt. Het geld zal worden gebruikt om de financieringsbehoefte van de Staat in 1999 te dekken.

Algie Lefeber

Bron: CBS, Financiële Maandstatistiek