Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:provinciebegrotingen
3 resultaten voor keyword:provinciebegrotingen

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Provinciale uitgaven per inwoner hoog in het Noorden

Dunner bevolkte provincies geven doorgaans meer uit per inwoner dan de dichter bevolkte provincies. Zo gaf de provincie Groningen in 2021 per bewoner vier keer meer uit dan Noord-Holland.

Artikelen