Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2023 142.045
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2023 128.455
Nederland Gemeentelijke wegen: totaal 2023 122.481
Nederland Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2023 118.682
Nederland Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2023 3.799
Nederland Waterschapswegen: totaal 2023 5.974
Nederland Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2023 5.900
Nederland Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2023 74
Nederland Provinciale wegen: totaal 2023 8.004
Nederland Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2023 6.519
Nederland Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2023 5.413
Nederland Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2023 1.106
Nederland Provinciale wegen: verbindingsbanen 2023 514
Nederland Provinciale wegen: overige rijbanen 2023 970
Nederland Rijkswegen: totaal 2023 5.586
Nederland Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2023 3.105
Nederland Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2023 312
Nederland Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2023 2.793
Nederland Rijkswegen: verbindingsbanen 2023 2.016
Nederland Rijkswegen: overige rijbanen 2023 464
Noord-Nederland (LD) Totale weglengte 2023 23.635
Noord-Nederland (LD) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2023 21.069
Noord-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: totaal 2023 21.068
Noord-Nederland (LD) Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2023 20.743
Noord-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2023 325
Noord-Nederland (LD) Waterschapswegen: totaal 2023 1
Noord-Nederland (LD) Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2023 1
Noord-Nederland (LD) Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2023 0
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal 2023 1.762
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2023 1.476
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2023 1.338
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2023 138
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: verbindingsbanen 2023 146
Noord-Nederland (LD) Provinciale wegen: overige rijbanen 2023 140
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal 2023 804
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2023 503
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2023 42
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2023 461
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: verbindingsbanen 2023 247
Noord-Nederland (LD) Rijkswegen: overige rijbanen 2023 54
Oost-Nederland (LD) Totale weglengte 2023 38.684
Oost-Nederland (LD) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2023 34.671
Oost-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: totaal 2023 34.671
Oost-Nederland (LD) Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2023 33.973
Oost-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2023 698
Oost-Nederland (LD) Waterschapswegen: totaal 2023 0
Oost-Nederland (LD) Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2023 0
Oost-Nederland (LD) Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2023 0
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal 2023 2.718
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2023 2.241
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2023 1.962
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2023 279
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: verbindingsbanen 2023 102
Oost-Nederland (LD) Provinciale wegen: overige rijbanen 2023 374
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal 2023 1.295
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2023 782
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2023 98
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2023 684
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: verbindingsbanen 2023 417
Oost-Nederland (LD) Rijkswegen: overige rijbanen 2023 95
West-Nederland (LD) Totale weglengte 2023 44.684
West-Nederland (LD) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2023 40.046
West-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: totaal 2023 34.074
West-Nederland (LD) Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2023 32.223
West-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2023 1.850
West-Nederland (LD) Waterschapswegen: totaal 2023 5.973
West-Nederland (LD) Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2023 5.898
West-Nederland (LD) Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2023 74
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal 2023 2.394
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2023 1.804
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2023 1.348
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2023 455
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: verbindingsbanen 2023 159
West-Nederland (LD) Provinciale wegen: overige rijbanen 2023 431
West-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal 2023 2.244
West-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2023 1.104
West-Nederland (LD) Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2023 172
West-Nederland (LD) Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2023 931
West-Nederland (LD) Rijkswegen: verbindingsbanen 2023 891
West-Nederland (LD) Rijkswegen: overige rijbanen 2023 249
Zuid-Nederland (LD) Totale weglengte 2023 35.042
Zuid-Nederland (LD) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2023 32.669
Zuid-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: totaal 2023 32.669
Zuid-Nederland (LD) Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2023 31.744
Zuid-Nederland (LD) Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2023 925
Zuid-Nederland (LD) Waterschapswegen: totaal 2023 0
Zuid-Nederland (LD) Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2023 0
Zuid-Nederland (LD) Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2023 0
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal 2023 1.130
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2023 998
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2023 765
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2023 233
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: verbindingsbanen 2023 106
Zuid-Nederland (LD) Provinciale wegen: overige rijbanen 2023 25
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal 2023 1.243
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2023 716
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2023 0
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2023 716
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: verbindingsbanen 2023 461
Zuid-Nederland (LD) Rijkswegen: overige rijbanen 2023 66
Bron: Nationaal Wegenbestand (RWS)/CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per september 2023: de cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Het CBS vindt voor dit jaar ook de verschillen met de voorgaande jaren in het NWB in lijn, geen trendbreuk. Alleen voor de gemeente Vlieland zijn er enkele wegen naar fietspaden geconverteerd.

Wijzigingen per mei 2023: de cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Dit jaar is het NWB ook in samenwerking met de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Het CBS vindt voor dit jaar de verschillen met de voorgaande jaren in het NWB in lijn, geen trendbreuk. Alleen voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon zijn er wegbeheerder-wisselingen geweest tussen de gemeente en de waterschappen.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over het jaar 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.