Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:ongehuwde partners
5 resultaten voor keyword:ongehuwde partners

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar

Huidige samenwonende twintigers scheiden wat vaker dan twintigers van eerdere generaties. Voor ongehuwde twintigers geldt dat in sterkere mate dan voor gehuwde. Twintigers met een flexibele...

Publicaties

Samenwonende twintigers gaan wat vaker uit elkaar

Twintigers wonen minder vaak samen. 24- tot 30-jarigen die wel (on)gehuwd samenwonen gaan wat vaker uit elkaar. De scheidingskans van twintigers met een tijdelijk arbeidscontract is hoger dan van...

Artikelen

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Publicaties

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Cijfers