Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:financiën provincies
20 resultaten voor keyword:financiën provincies

Provincies begroten 2,3 miljard voor verkeer en vervoer

De begrote uitgaven van provincies in 2017

Artikelen

Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van het resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) van zorginstellingen over het jaar 2018.

Cijfers

Provincies bankieren steeds meer bij het Rijk

Provincies stallen steeds vaker hun financiële middelen bij de rijksoverheid in de schatkist.

Artikelen

Iv3-model provincies 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2023.

Overig

Uitkomsten EMU-enquête 2023

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2023 die eind 2022 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en onder waterschappen. Het EMU-saldo van de vier...

Publicaties

Uitkomsten EMU-enquête 2022

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2022 die eind 2021 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en onder waterschappen. Het EMU-saldo van de vier...

Publicaties

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de...

Cijfers

Uitkomsten EMU-enquête 2021

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2021 die eind 2020 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van een soortgelijke enquête...

Publicaties

Bijna 6,1 miljard euro aan wegenbelasting in 2020

Autobezitters in Nederland gaan 147 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting in 2020 dan in 2019. De toename komt onder andere door een groeiend wagenpark, hogere tarieven, en de fijnstoftoeslag.

Artikelen

Lasten van provincies 11 procent lager dan in 2015

De lasten van provincies gezamenlijk zijn in de jaren 2016-2019 teruggelopen met 11 procent. De voornaamste oorzaak is de overheveling van de taak ‘jeugdzorg’ naar de gemeenten.

Artikelen

Eigen vermogen provincies stijgt met 0,8 miljard

In 2017 hadden de provincies gezamenlijk 6,1 miljard aan baten tegen 5,3 miljard euro aan lasten. Het overschot van 0,8 miljard euro komt ten goede aan het eigen vermogen van provincies.

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Ruim 5,9 miljard euro wegenbelasting in 2019

In 2019 verwachten Rijk en provincies ruim 5,9 miljard euro te aan motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is ongeveer 200 miljoen euro meer dan in 2018.

Artikelen

Provincies begroten 0,9 miljard euro minder uitgaven dan 3 jaar geleden

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies hebben de afgelopen drie jaar welzijnstaken zien wegvloeien. De taken op het terrein van...

Artikelen

Provincierekeningen; balansposten, regio

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).

Cijfers

Provinciale uitgaven per inwoner hoog in het Noorden

Dunner bevolkte provincies geven doorgaans meer uit per inwoner dan de dichter bevolkte provincies. Zo gaf de provincie Groningen in 2021 per bewoner vier keer meer uit dan Noord-Holland.

Artikelen

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, autobussen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen, leeftijdsklassen voertuigen.

Cijfers