Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:big data
10 resultaten voor keyword:big data

Prof. Piet Daas: ‘Kansen van big data benutten voor officiële statistiek’

Big data kunnen bijdragen aan het maken van betrouwbare en tijdige statistieken, de corebusiness van het CBS.

Artikelen

CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is overal: van zoekmachines en programma’s die teksten genereren tot algoritmes die een kandidaat selecteren voor een functie of de kans op...

Artikelen

Pleidooi voor betrouwbare en eerlijke AI in de publieke ruimte

Overheden zetten op steeds grotere schaal artificial intelligence (AI) in om bijvoorbeeld het verkeer beter te regelen of om complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, armoedebeleid of...

Artikelen

Gebruik financiële transactiedata in het toerismedomein

Dit onderzoek gaat in op de (on)mogelijkheden om financiële transactiedata in te zetten in het domein toerisme: wat zijn financiële transacties, hoe kunnen ze worden ingezet, welke ervaring is er mee...

Artikelen

CBS onderzoekt de waarde van data

Data worden steeds belangrijker in de samenleving en in de economie.

Artikelen

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

Big data in de officiële statistiek

Voor het gebruik van big data in de officiële statistiek zijn methodologische vernieuwingen noodzakelijk.

Artikelen

Nieuwe inzichten in mobiliteit door gecombineerde databronnen

Nieuwe inzichten in mobiliteit in Rotterdam door gecombineerde databronnen.

Overig

Wat is synthetische data?

Synthetische data simuleren kenmerken van relaties tussen personen en objecten (bijvoorbeeld een school of een wijk), waardoor de realiteit kan worden nagebootst zonder dat de persoon of het object...

Overig

Position paper CBS en artificial intelligence

Over hoe het CBS omgaat met artificial intellegence.

Overig