Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:CAO-sector overheid
8 resultaten voor keyword:CAO-sector overheid

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2015

Het overheidstekort kwam in de periode van het vierde kwartaal van 2014 tot en met het derde kwartaal van 2015 uit op 1,7 procent van het bbp. De overheidsschuld nam af met 2,4 miljard euro. Lees...

Artikelen

Diversiteit in cijfers, 2011. Banen naar sector en regio met verschillende kenmerken van werknemers.

Maatwerktabellen over kenmerken van banen voor de diversiteitsindex, een internetinstrument van het ministerie van BZK waarmee werkgevers de samenstelling van hun personeelsbestand kunnen...

Cijfers

Werkonderzoek 2022

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het WERKonderzoek 2022. Het...

Cijfers

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA...

Cijfers

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn...

Cijfers

Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers

Presentatie van de definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016.

Artikelen

Grootste cao-loonstijging sinds 2009

In het derde kwartaal van 2016 stegen de cao-lonen met 2,1 procent, de grootste stijging in bijna zeven jaar.

Artikelen

In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009

In 2016 stegen de cao-lonen met 1,9 procent. Dat is de grootste stijging sinds 2009.

Artikelen