Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:wijken
138 resultaten voor keyword:wijken

Pagina 1 van 6

Gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Maatwerktabel gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Cijfers

Aantal voorzieningen in Groningen en Drenthe, 2014

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Cijfers

Armoede in Eindhoven

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Cijfers

Prettig wonen

Een dashboard met resultaten van onderzoek naar hoe prettig mensen wonen in een bepaalde wijk in Den Haag.

Overig

Factsheet Den Haag

Factsheet met algemene feiten en cijfers over de bevolking van Den Haag

Artikelen

Meeste woninginbraken in Sittard-Geleen

In welke gemeenten, wijken en buurten vinden de meeste woninginbraken en geweldsmisdrijven plaats?

Artikelen

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016

Cijfers

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak

Bewoners van naoorlogse stadswijken zitten vaker in de bijstand en wonen vaker in een huurwoning.

Artikelen

Geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt, 2010-2015

Criminaliteit per gemeente, wijk en buurt.

Cijfers

Aantal gemeenten daalt in 2021 verder tot 352

Nederland telt vanaf 1 januari 2021 352 gemeenten. Dat zijn er drie minder dan in 2020. Dit komt door twee gemeentelijke herindelingen, één in Noord-Brabant en één in de provincie Groningen. Door de...

Artikelen

CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart

Nederland kent een groot aantal wijken en buurten.

Artikelen

Gebieden in Nederland 2021

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2021 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2022

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot...

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2004

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Cijfers

Opleidingsniveau 15-74 jarigen wijken Etten-Leur, 2015

Hoogst behaald opleidingsniveau; populatie 15-74 jaar; gemeente Etten-Leur; laag-regionaal (wijkniveau).

Cijfers

Kans op kinderarmoede in Limburg, 2014

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Cijfers

Gebiedsindeling op maat

Bent u op zoek naar cijfers over een gebied dat niet binnen een standaard gemeente-, wijk- of buurtcode ligt?

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, februari 2022

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken. Wij wensen u veel...

Overig

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Verbeterde Locatiescan nu beschikbaar

Sinds 2017 is er een handig product op de markt voor ondernemers: de Locatiescan. Hiermee kunnen (startende) ondernemers cijfers opvragen over de bevolking en de aanwezigheid van zakelijke klanten in...

Overig