Zoekresultaten

75 resultaten voor keyword:kinderopvangtoeslag
75 resultaten voor keyword:kinderopvangtoeslag

Pagina 3 van 3

Kinderopvang per gemeente, 2010

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar soort opvang en gemeente. Opdrachtgever: Buitenhek Management & Consult BV.

Cijfers

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2019, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Geen bewijs dat toeslagenaffaire gemiddeld genomen heeft geleid tot meer kinderbeschermingsmaatregelen

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze...

Artikelen

Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag met 64 duizend tot 882 duizend. De groei had uitsluitend betrekking op dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra.

Artikelen

Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2 000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De...

Artikelen

Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Meer ouders met kinderopvangtoeslag

In 2008 ontvingen 462 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 77 duizend meer dan in 2007.

Artikelen

Kinderopvang per wijk en buurt in Lelystad, 2010

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Lelystad uitgesplitst naar soort opvang en wijk. Opdrachtgever: Buitenhek management & consult

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021

Tabellen over 45 gemeenten met gebruik van kinderopvang in 2021, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021

Tabellen over 45 gemeenten met gebruik van kinderopvang in 2021, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020

Maatwerktabellen over 40 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2019, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2019

Tabellen over 64 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2019, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2021

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2021, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021

Maatwerktabellen over 45 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2021, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019

Verlenging duur kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 2013-2019

Cijfers

Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2021 werd voor ruim 1 miljoen kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag stijgt sinds 2015, wel vlakt de groei de laatste jaren af. De buitenschoolse...

Artikelen

Gemiddeld 500 euro coronavergoeding voor ontvangers kinderopvangtoeslag

Ouders ontvangen naar verwachting gemiddeld 500 euro compensatie voor het doorbetalen van de eigen bijdrage tijdens de coronacrisis. Het aantal ouders met recht op kinderopvangtoeslag is in 2019...

Artikelen

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent.

Artikelen

Toeslagen voor zorg en kinderopvang nemen verder toe

De overheid heeft in 2009 bijna 10 miljard euro uitgegeven aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is een half miljard meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Kinderopvang(toeslag) de Kempen, 2019

Tabellen over 4 gemeenten in de Kempen met gebruik van en recht op kinderopvang in 2019, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers
Cijfers