Zoekresultaten

2531 resultaten voor keyword:industrie
2531 resultaten voor keyword:industrie

Pagina 3 van 102

Vertrouwen ondernemers industrie daalt verder

De stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw minder positief.

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Merendeel exporterende industrie heeft geen zorgen over handelsbeleid

Bijna 59 procent van de exporterende bedrijven in de industrie gaf aan geen zorgen te hebben over handelsbeleid voor hun exportactiviteiten in de komende 12 maanden.

Artikelen

Export krimpt licht in april

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in april 0,5 procent kleiner dan in april 2022.

Artikelen

Productie industrie ruim 12 procent lager in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 12,1 procent lager dan in april 2022.

Artikelen

Ondernemers industrie opnieuw minder positief

De stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw minder positief.

Artikelen

Daling afzetprijzen industrie in april

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april gemiddeld 2,3 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet industrie in eerste kwartaal 4 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2023 was de omzet van de industrie 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was minder dan in de eerdere kwartalen de afgelopen twee jaar. Wel zijn de omzetverwachtingen...

Artikelen

Industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren

In 2023 verwachten producenten 15 procent meer te investeren dan in 2022. Vooral raffinaderijen en de chemische industrie hebben positieve investeringsverwachtingen.

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Export groeit met ruim 2 procent in maart

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in maart 2,4 procent groter dan in maart 2022.

Artikelen

Productie industrie 4 procent lager in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Ondernemers industrie minder positief in april

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april minder positief.

Artikelen

Stijging afzetprijzen industrie vlakt opnieuw af in maart

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 1,9 procent hoger dan in maart 2022.

Artikelen

Export groeit met bijna 6 procent in februari

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in februari 5,8 procent groter dan in februari 2022.

Artikelen

Productie industrie 2 procent lager in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Export groeit met bijna 5 procent in januari

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in januari 4,8 procent groter dan in januari 2022.

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd.

Artikelen

Stijging afzetprijzen industrie opnieuw kleiner

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari gemiddeld 8,1 procent hoger dan in februari 2022.

Artikelen

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Producenten in Nederland positiever gestemd dan in meeste EU-landen

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ei_bsin_q_r2/default/table?lang=en

Artikelen

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Cijfers

Productie industrie bijna 3 procent lager in januari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari bijna 3 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen