Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:bevolkingskrimp
36 resultaten voor keyword:bevolkingskrimp

Pagina 2 van 2

De economische crisis in de demografie

De kredietcrisis van 2008 heeft zijn weerslag gehad in de demografische ontwikkeling. Het aantal verhuizingen liep fors terug, en ook op het terrein van immi- en emigratie en relatievorming en...

Artikelen

Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten

De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met...

Artikelen

Bevolkingskrimp vooral in landelijke gemeenten

In 2025 zal de bevolking vooral in de landelijke gemeenten zijn gekrompen.

Artikelen

Leeftijd

De bevolking naar leeftijd, hoe oud zijn de inwoners van Nederland? Hoeveel jongeren en ouderen wonen er per gemeente?

Overig

Krimpgebieden en groeiende steden

Video over de bevolkingskrimp in Zeeland

Overig

Regionaal

Cijfers over bevolking per gemeente: aantal inwoners, groei en krimp, jongeren en ouderen, alleenstaanden, geboorte en sterfte

Overig

Huishoudens

Cijfers over huishoudens: hoeveel mensen wonen alleen, samen, in een gezin? Hoeveel mensen zijn getrouwd, wonen samen, zijn gescheiden of verweduwd.

Overig

Levensloop

Samenwonen, trouwen, scheiden, uit huis gaan, kinderen krijgen, verweduwen

Overig

Bevolkingsontwikkeling

De ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie

Overig

Methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Beschrijving methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Overig