Zoekresultaten

707 resultaten voor keyword:bevolking
707 resultaten voor keyword:bevolking

Pagina 27 van 29

Leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Cijfers

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 10

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 07

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 09

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 11

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Bevolkingskernen in Nederland 2011

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2011 in ESRI™-shapeformaat.

Artikelen

Bevolking 15 tot 75 jaar-oud

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 01

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Hoeveel mensen zijn hier nu?

Het CBS doet onderzoek naar de bruikbaarheid van nieuwe bronnen

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw...

Publicaties

Demografische kerncijfers per gemeente 2012

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Nationaal goed. Cijfers en feiten over onze samenleving (ca.) 1800-1999

In Nationaal goed begeven deskundigen, afkomstig uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, zich op het brede terrein van onderwerpen waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek nu bijna...

Publicaties

Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding

Hoe verschilt de samenhang tussen trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau?

Publicaties

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Nederland in 2012

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en...

Publicaties

Trends in Nederland 2016

Trends in Nederland geeft de cijfers van 2015 over thema’s, zoals bevolking, economie, welvaart en de arbeidsmarkt.

Publicaties

Levensloop

Samenwonen, trouwen, scheiden, uit huis gaan, kinderen krijgen, verweduwen

Overig

Bevolkingsontwikkeling

De ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie

Overig

Rapportage Integratie en Samenleven 2022

CBS-publicatie met cijfers over integratie van mensen van verschillende herkomstgroepen op gebied van bevolking, wonen, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid, sociale en...

Publicaties