Geluksmeter CBS: Gelderlanders het meest gelukkig

Moeder met haar twee kinderen op de bank
© © Stephen Lux/Corbis

Zondag 20 maart is het de internationale dag van het geluk. Naar aanleiding hiervan is de CBS geluksmeter, die voor het eerst op 25 januari van dit jaar werd gelanceerd, geactualiseerd met de meest recente cijfers over het welzijn van de Nederlandse bevolking.

Meer aandacht voor welzijn

Economische groei en materiële welvaart nemen vaak een centrale rol in wanneer het gaat over de stand van zaken in een land. Maar economische vooruitgang gaat niet altijd samen met maatschappelijke vooruitgang. Er is een groeiend besef dat naast het bruto binnenlands product (bbp) ook andere indicatoren van belang zijn om te beschrijven hoe het met een land gaat. Daardoor is er steeds meer aandacht voor het welzijn van de bevolking. CBS heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking cijfermatig beter in kaart te brengen. Naast reguliere publicaties, zoals StatLine tabellen en artikelen, is er sinds 25 januari van dit jaar ook een interactieve infographic: de geluksmeter.

Geluksmeter

Met de geluksmeter kunnen mensen online hun persoonlijke gelukscore berekenen en deze vergelijken met de score van de gemiddelde Nederlander of specifieke bevolkingsgroepen. Gemiddeld geeft de Nederlander in 2015 een 7,1 om zijn geluksgevoel uit te drukken. Flevoland zit daar met een 6,8 iets onder. Dat geldt ook voor Limburg en Zuid-Holland met een score van 7,0. De Gelderlanders zijn met een 7,2 het gelukkigst. Alle andere provincies scoren een 7,1. Nederlanders zijn het meest tevreden met hun woning en hun woonomgeving; gemiddeld geven zij hier een 8,0 en een 7,9 voor. De meeste mensen zijn doorgaans minder tevreden met hun financiële situatie. Op dat gebied scoren ze gemiddeld een 7,0. Niet iedereen is even tevreden; hoogopgeleiden zijn bijvoorbeeld vaker tevreden met verschillende onderdelen van hun leven dan laagopgeleiden.

Speerpunten

Waarom ontwikkelde CBS een geluksmeter? Linda Moonen, projectleider van het thema welzijn: ‘Vanuit de inhoud was het doel van deze infographic tweeledig. Enerzijds willen we bij burgers de bekendheid van CBS-data vergroten, anderzijds willen we hen meer inzicht geven in het fenomeen welzijn. In de volksmond ook wel geluk genoemd.’ Visualisatie is één van de speerpunten van het innovatieprogramma van CBS. De infographic wordt daarom door dit programma gesponsord. Ook wordt intern en extern samengewerkt met verschillende partijen om de kennis hierover verder te ontwikkelen.

Samenwerking

De geluksmeter is ontwikkeld door Wayform, in samenwerking met CBS. Wayform specialiseert zich in het persoonlijk en begrijpelijk maken van data middels interactieve datavisualisaties. Roy Mingelers, co-founder van Wayform: ‘De doelstelling is om dergelijke publicaties te kunnen ontwikkelen en communiceren naar de buitenwereld, mits dit voor de gebruiker toegevoegde waarde oplevert ten opzichte van een traditionele publicatie. Denk bijvoorbeeld aan een beter overzicht van veel gegevens die verband houden met elkaar of een complex fenomeen verduidelijken’.