Zoekresultaten

435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid
435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid

Pagina 3 van 18

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Cijfers

Sterke stijging aantal jonggehandicapten

In december 2007 hadden 167 duizend jonggehandicapten een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Artikelen

Achterblijvers in vertrekregio's economisch zwakker

In regio’s waar per saldo geen of weinig mensen naartoe verhuizen is de bevolking in de periode 2005-2008 sociaaleconomisch zwakker geworden.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Afname arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen tot stilstand gekomen

In het laatste kwartaal van 2009 is het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid licht toegenomen. Voor het eerst in bijna zeven jaar werden er iets meer uitkeringen toegekend dan beëindigd.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties