Zoekresultaten

435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid
435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid

Pagina 2 van 18

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Personen met een IOAZ-uitkering, 2006-2008

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek uitgevoerd naar de...

Cijfers

Achterblijvers in vertrekregio's economisch zwakker

In regio’s waar per saldo geen of weinig mensen naartoe verhuizen is de bevolking in de periode 2005-2008 sociaaleconomisch zwakker geworden.

Artikelen

Sterke stijging aantal jonggehandicapten

In december 2007 hadden 167 duizend jonggehandicapten een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Artikelen

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Cijfers
Cijfers