Zoekresultaten

155 resultaten voor handleidingen
155 resultaten voor handleidingen

Pagina 1 van 7

Handleiding broedvogelmonitoring

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de monitoring, het veldwerk, de interpretatie en de formulieren.

Artikelen

Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd

Op maandag 10 oktober 2022 lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het dashboard bevolking junior.

Artikelen

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen

Cijfers

Handleiding paddenstoelenmonitoring

De handleiding beschrijft de organisatie van paddestoelenmonitoring, de telsoorten, het veldwerk, de benodigde formulieren en het afsluiten van onderzoek op een meetpunt.

Artikelen

Handleidingen en inhoud

StatLine, handleidingen en inhoud.

Overig

Handleiding voor docenten

ConjunctuurBekerStrijd, Handleiding

Overig

Waar vind ik de uitgebreide handleiding IDEP?

Veel gestelde vragen over IHD

FAQ's

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Deze handleiding beschrijft de inventarisatiemethode voor het monitoren van amfibieën. Het is belangrijk dat iedereen die monitort, op een gestandaardiseerde wijze werkt.

Publicaties

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming

Cijfers

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode

Cijfers
FAQ's
Artikelen

Handleiding landschapstypen

Deze classificatie van begroeiingen is bedoeld als handleiding voor de provincies en voor het Landelijke Meetnet Flora. Ze staat ook bekend als het “IPI-boekje”.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel

Cijfers

Handleiding voor de administratieve woningtelling

In de Handleiding voor de administratieve woningtelling zijn de indeling van bouwwerken en categorieën tot bewoning bestemde gebouwen opgenomen. Daarnaast zijn per categorie een definitie, criteria...

Overig
Artikelen

Handleiding landelijk meetnet dagvlinders

De handleiding beschrijft het meetnet, het uitzetten van een route of telplot, de tellingen, de verschillende telformulieren en de verwerking en controle.

Artikelen

Handleiding watervogel- en slaapplaatstellingen

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de tellingen, het veldwerk, de telformulieren en de handelingen na het veldwerk.

Artikelen

Handleiding voor het monitoren van reptielen

De handleiding beschrijft de doelstellingen en methoden van de monitoring en het veld- en bureauwerk, zoals het noteren en verwerken van waarnemingen.

Artikelen

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Cijfers

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Verbrandingswaarden in Nederland gebruikte brandstoffen per energiedrager Motorbrandstoffen (vervoer, bouw en landbouw) en opwekken elektriciteit

Cijfers

Handleiding voor het monitoren van vleermuizen in de winter

De handleiding beschrijft belangrijke aandachtspunten bij de monitoring, de uitvoering van tellingen en het telformulier.

Artikelen