Handleiding

Welkom in de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals! In 2024 is de website helemaal vernieuwd. Op deze pagina wordt beschreven hoe de website bedacht is en wat je er allemaal kunt vinden.

Naar de data

Je komt binnen op de landingspagina. Bovenaan in het groene blok vind je een korte beschrijving en een knop naar de achtergrond van de monitor. Daarin wordt geschetst hoe het CBS het concept van ‘brede welvaart’ definieert, hoe dit beschreven en gemeten wordt, en hoe dit raakt aan belangrijke thema’s in beleid en in het maatschappelijke debat.

Onder dit groene blok vind je knoppen om naar de data te gaan. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals beschrijft hoe het gaat met de brede welvaart in Nederland aan de hand van drie dimensies. Dit zijn brede welvaart ‘hier en nu’, brede welvaart ‘later’ en brede welvaart ‘elders’. Onder elk van deze dimensies kun je kiezen uit een uitgebreide samenvatting met het wiel dat een totaaloverzicht biedt voor de desbetreffende dimensie. Daarnaast vind je hier per thema de dashboards met de cijfers voor de onderliggende indicatoren, en een duiding van de cijfers in de tekst onder de dashboards.

Naast de dimensies kun je ook kiezen voor extra verdieping, volgens de structuur van de Sustainable Development Goals, of aan de hand van de vragen hoe de brede welvaart verdeeld is over bevolkingsgroepen, en hoe goed de brede welvaart bestand is tegen grote schokken. Ook achter deze knoppen vind je weer een uitgebreide samenvatting met een visueel totaaloverzicht, en dashboards over de onderliggende indicatoren in combinatie met een duiding van de cijfers. In het geval van Verdeling worden geen dashboards gebruikt, maar andere figuren die weergeven hoe het voor verschillende bevolkingsgroepen op een bepaald thema gesteld is met de brede welvaart.

Als je weer teruggaat naar de landingspagina kun je onder ‘Achtergrondinformatie’ de wetenschappelijke verantwoording van het raamwerk, de methoden, de definities en het kleurgebruik in de monitor vinden. Ook vind je hier een uitgebreide beschrijving van de databronnen en een literatuurlijst. Een kort overzicht met van de belangrijkste figuren met samenvatting is te downloaden onder ‘Downloads’.

Navigatiewijze

Wanneer onderwerpen aan elkaar raken, zoals bepaalde thema’s in de dimensies overlappen met bepaalde SDG’s, dan zijn er soms verwijzingen te vinden op de desbetreffende pagina’s. Wil je echter alle informatie vinden, of een helder overzicht over wat er te vinden is, is het gemakkelijker om terug te gaan naar de landingspagina en vanaf daar doorklikt naar de informatie waar je naar op zoek bent. Vanuit de landingspagina kun je steeds in verschillende ‘takken’ van de monitor de diepte ingaan. Deze ‘takken’ komen bij elkaar op deze landingspagina, via welke je ook de breedte in kan gaan.

Figuren

De figuren zijn deels interactief. Zo kun je door met je muis over de wielen en enkele andere figuren te bewegen soms extra informatie krijgen. Deze informatie zit ook in de dashboards en de teksten. Onder de figuren vind je een link naar uitlegpagina’s over hoe de figuren gelezen dienen te worden, en wat de kleuren precies betekenen in de desbetreffende figuren.