Zoekresultaten

2449 resultaten voor Amsterdam
2449 resultaten voor Amsterdam

Pagina 95 van 98

Sectorrekeningen; bijzondere financiële instellingen 1995 - 2012

Kapitaaltransacties, financiële balansen en transacties met het buitenland en overige financiële instellingen exclusief BFI's.

Cijfers

Hoofdbanen van werknemers; SBI'93, loonklasse en woon- en werkregio

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, SBI'93 en loonklassen.

Cijfers

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014

Hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar gemeente.

Cijfers

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie,grote gemeenten,'94-'10

Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.

Cijfers

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2013) 2005-2012

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, politieregio en gemeenten 2013.

Cijfers

Het profiel van het electoraat in 2012

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Regionale prognose 2017-2040; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2015

Cijfers

Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013

Kerncijfers van economische sectoren De belangrijkste informatie over de economische sectoren en buitenland

Cijfers

Personen met werk of uitkering; herkomst, woongem. en verbl.d.; 1999-2007

Werknemers, zelfstandigen, ondernemers en uitkeringsontvangers. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, verblijfsduur, buurttype,

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; studieterugkeer 2004/'05 - 2007/'08

Voortijdig schoolverlaters; leerlingkenmerken Studieterugkeer, startkwalificatie, onderwijssoort, leeftijd, geslacht

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2016

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Inkomen particuliere huishoudens met inkomen, kenmerken, regio, 2005-2014

Inkomen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en inkomensverdeling

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2016), 2004-2015

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 1997-2006

Maatstaven Financiële verhoudingswet (fvw) 1997-2006 Gemeentelijke cijfers inwoners, woningen, dichtheid, centrumfunctie

Cijfers

Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente 2005-2016

Opbrengst heffingen Per gemeente

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming wijken en buurten

Cijfers

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015

Cijfers

Regionale rekeningen; inkomensrekening van huishoudens 1995-2009

Transacties in miljoen euro, transacties per hoofd van de bevolking, transacties per huishouden naar primaire en secundaire inkomensverdeling

Cijfers

Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Rijk; Uitgaven en inkomsten per beleidsterrein 2003-2010

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar functies. Uitgaven en inkomsten naar functies.

Cijfers

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuim, frequentie, verzuimduur

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuimgrootheden. Persoonskenmerken, regio - en bedrijfsindeling.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2015

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers