Sociale Samenhang en Welzijn

Het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn meet de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en het vertrouwen in anderen en in publieke en private instituties middels een vragenlijst. Bij het onderdeel Welzijn gaat het om geluk en de tevredenheid met (verschillende aspecten van) het eigen leven. Tot voor kort publiceerde het CBS alleen jaarcijfers uit dit onderzoek. Dit jaar zijn er ook voorlopige kwartaalcijfers gemaakt op basis van tijdreeksmodellen die de cijfers corrigeren voor wijzigingen in de waarneming. Omdat er geen persoonlijke interviews plaatsvonden in het tweede kwartaal van 2020, waren de cijfers van het tweede kwartaal niet zonder meer vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2020 en van eerdere jaren. Na de correctie is vergelijking met het eerste kwartaal wel mogelijk. De vergelijking met de jaarcijfers van de jaren voor 2020 is alleen indicatief, omdat in dit geval kwartaalcijfers met jaarcijfers worden vergeleken.
Terug naar artikel