Hoeveel fietsen inwoners van Nederland?

In 2019 was de fiets met ruim 28 procent van alle verplaatsingen, na de auto (als bestuurder en passagier) de meest gebruikte vervoerwijze. Gemiddeld per persoon verplaatste een inwoner van Nederland van 6 jaar of ouder zich dat jaar 267 keer met de fiets. Over het hele jaar fietste een persoon gemiddeld 1 098 kilometer en deed daar bijna 99 uur over. Daarmee was de fiets goed voor 8 procent van alle reizigerskilometers en 22 procent van de totale reisduur van de Nederlandse bevolking binnen de landsgrenzen.

Fietsen naar reismotief

Bij ruim 70 procent van de verplaatsingen op de fiets was de afgelegde afstand korter dan 3,7 kilometer. Het vaakst, meer dan 4 op de 10 keer, werd op de fiets gestapt om boodschappen te doen en te winkelen, en voor uitgaan, sport en hobby. Het grootste deel van de kilometers werd gefietst om van en naar het werk te gaan en voor het doel uitgaan, sport en hobby, namelijk elk afzonderlijk ruim een vijfde van alle fietskilometers. De meeste tijd werd op de fiets doorgebracht voor recreatieve doeleinden zoals toeren, wandelen, uitgaan, sport, en hobby. Van de ruim 16 minuten fietsen op een dag werd bijna de helft van de tijd (45 procent) besteed aan een recreatief doel.

Fietsen naar reismotief, personen van 6 jaar of ouder, 2019
ReismotievenVan en naar het werk (%)Zakelijk, beroepsmatig (%)Diensten, persoonlijke verzorging (%)Winkelen, boodschappen doen (%)Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang (%)Visite, logeren (%)Uitgaan, sport, hobby (%)Toeren, wandelen (%)Overige (%)
Afgelegde afstand 21,71,72,011,014,06,721,017,05,0
Aantal verplaatsingen17,11,32,621,115,87,921,13,99,2
Reisduur 15,91,62,011,712,56,122,122,95,2

Gebruik van de fiets naar geslacht en leeftijd

Nederlanders van 6 jaar of ouder namen per dag gemiddeld bijna 0,8 keer de fiets om zich te verplaatsen en fietsten dagelijks gemiddeld 3,0 kilometer. Vrouwen verplaatsten zich vaker met de fiets dan mannen, gemiddeld 0,8 versus 0,7 keer per dag. Wel legden ze er dagelijks een kortere afstand mee af. Gemiddeld fietsten vrouwen 2,8 kilometer, tegen 3,3 kilometer bij mannen.

Jongeren van 12 tot 18 jaar stapten van alle leeftijdsgroepen het vaakst op de fiets, namelijk 1,6 keer per dag. Ook legden ze met gemiddeld 6,2 kilometer per dag de langste afstand af. De jongens fietsten daarbij gemiddeld één kilometer meer dan de meisjes. Ouderen van 75 jaar of ouder verplaatsten zich het minst vaak met de fiets (0,4 keer) en reden ook de minste kilometers (1,9). Bij de 75-plussers was het verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal fietskilometers het grootst.

Afgelegde afstand op de fiets naar geslacht en leeftijd, 2019
LeeftijdTotaal (km per persoon per dag)Mannen (km per persoon per dag)Vrouwen (km per persoon per dag)
Totaal 3,013,272,75
6 tot 12 jaar2,492,712,27
12 tot 18 jaar6,226,735,70
18 tot 25 jaar2,853,212,48
25 tot 35 jaar2,532,692,36
35 tot 50 jaar2,522,522,51
50 tot 65 jaar3,073,192,95
65 tot 75 jaar3,483,973,00
75 jaar of ouder1,922,611,40

Reisdag en maand

In het weekend werd er minder vaak op de fiets gestapt dan door de week. Vooral op zondag waren er weinig fietsverplaatsingen, namelijk gemiddeld maar half zo veel als op een doordeweekse dag. Op zaterdag en zondag werd er gemiddeld respectievelijk 2,6 en 2,4 kilometer op de fiets afgelegd, op doordeweekse dagen waren dat er 3,0 of meer.

Ook tussen de maanden verschilt het fietsgedrag. In december en januari werd de fiets met bijna 0,7 keer per dag het minst vaak gebruikt en was ook het aantal fietskilometers het laagst, gemiddeld rond de 2,3 per dag. In het voorjaar en de zomer werd dagelijks een grotere afstand op de fiets afgelegd dan in de herfst en de winter.

Afgelegde afstand op de fiets per maand, personen van 6 jaar of ouder, 2019
MaandAfstand (km per persoon per dag)
Jan2,28
Feb2,73
Ma2,61
Apr3,42
Mei3,29
Jun3,52
Jul3,57
Aug3,23
Sep3,35
Okt2,97
Nov2,73
Dec2,40