Elders: Samenvatting

De keuzes van Nederlanders hebben gevolgen voor mensen ‘elders’ in de wereld, voor hun banen, inkomens, hulpbronnen en milieu. Veel van de goederen en diensten die in Nederland worden ingevoerd, zijn in andere landen geproduceerd.

 

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): elders
Handel en hulp Invoer van goederen uit lageinkomenslanden Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-13,1%) Handel en hulp Invoer van goederen uit lagemiddeninkomenslanden Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+2,1%) Handel en hulp Invoer van goederen uit hogemiddeninkomenslanden Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-17,9%) Handel en hulp Invoer van goederen uit hogeinkomenslanden Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,7%) Handel en hulp Ontwikkelingshulp Positie in EU in 2022: 5e van 26 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+0,1%pt) Handel en hulp Overdrachten Positie in EU in 2022: 6e van 25 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (0,0%pt) Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers Positie in EU in 2022: 27e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-2,7%) Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers uit LDC's Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-4,9%) Milieu en grondstoffen Invoer metalen Positie in EU in 2022: 24e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-15,3%) Milieu en grondstoffen Invoer metalen uit LDC's Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (-59,3%) Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen Positie in EU in 2022: 25e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-12,7%) Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen uit LDC's Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+61,7%) Milieu en grondstoffen Invoer biomassa Positie in EU in 2022: 26e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-13,1%) Milieu en grondstoffen Invoer biomassa uit LDC's Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (-2,6%) Milieu en grondstoffen Landvoetafdruk Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2019-2021: Geen verandering (+6,1%) Milieu en grondstoffen Grondstofvoetafdruk Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2020-2021: Geen verandering (-6,3%) Milieu en grondstoffen Broeikasgasvoetafdruk Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-4,8%)
Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): elders
Thema Indicator Positie in EU Positie in EU-ranglijst Trend Meest recente (gemiddelde) jaarmutatie
Handel en hulp Invoer van goederen uit lageinkomenslanden Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-13,1%)
Handel en hulp Invoer van goederen uit lagemiddeninkomenslanden Geen data Geen data 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+2,1%)
Handel en hulp Invoer van goederen uit hogemiddeninkomenslanden Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-17,9%)
Handel en hulp Invoer van goederen uit hogeinkomenslanden Geen data Geen data 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,7%)
Handel en hulp Ontwikkelingshulp 2022: 5e van 26 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+0,1%pt)
Handel en hulp Overdrachten 2022: 6e van 25 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (0,0%pt)
Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers 2022: 27e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-2,7%)
Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers uit LDC's Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-4,9%)
Milieu en grondstoffen Invoer metalen 2022: 24e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-15,3%)
Milieu en grondstoffen Invoer metalen uit LDC's Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (-59,3%)
Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen 2022: 25e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-12,7%)
Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen uit LDC's Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+61,7%)
Milieu en grondstoffen Invoer biomassa 2022: 26e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-13,1%)
Milieu en grondstoffen Invoer biomassa uit LDC's Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (-2,6%)
Milieu en grondstoffen Landvoetafdruk Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2019-2021: Geen verandering (+6,1%)
Milieu en grondstoffen Grondstofvoetafdruk Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2020-2021: Geen verandering (-6,3%)
Milieu en grondstoffen Broeikasgasvoetafdruk Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (-4,8%)
 

Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘elders’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Handel en hulp040506Milieu en grondstoffen0708091012111315141617010203Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieGeen dataLegendaLegenda
Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘elders’
Thema Indicator Positie in EU-ranglijst Hoogte op EU-ranglijst (op schaal 0 tot 100%)
Handel en hulp Invoer van goederen uit lageinkomenslanden Geen data
Handel en hulp Invoer van goederen uit lagemiddeninkomenslanden Geen data
Handel en hulp Invoer van goederen uit hogemiddeninkomenslanden Geen data
Handel en hulp Invoer van goederen uit hogeinkomenslanden Geen data
Handel en hulp Ontwikkelingshulp Bovenin EU-ranglijst 85,231
Handel en hulp Overdrachten Bovenin EU-ranglijst 80,833
Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers Onderin EU-ranglijst 7,407
Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers uit LDCs Geen data
Milieu en grondstoffen Invoer metalen Onderin EU-ranglijst 18,091
Milieu en grondstoffen Invoer metalen uit LDCs Geen data
Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen Onderin EU-ranglijst 14,53
Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen uit LDCs Geen data
Milieu en grondstoffen Invoer biomassa Onderin EU-ranglijst 10,969
Milieu en grondstoffen Invoer biomassa uit LDCs Geen data
Milieu en grondstoffen Landvoetafdruk Geen data
Milieu en grondstoffen Grondstofvoetafdruk Geen data
Milieu en grondstoffen Broeikasgasvoetafdruk Geen data
 

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Handel en hulp

De invoer van goederen uit lagemiddeninkomens- en hoge-inkomenslanden stijgt trendmatig. De invoer uit lage-inkomenslanden is klein. De meeste effecten van handel komen terecht in hoge-inkomenslanden.

Een groeiend percentage van het bbp wordt overgedragen aan relaties in het buitenland, waarmee de bestaansmogelijkheden ‘elders’ verbeteren. Deze inkomensoverdrachten (1,6 procent van het bbp) en de ontwikkelingshulp (0,7 procent van het bni) zijn relatief hoog vergeleken met andere EU-landen.

Milieu en grondstoffen

Geen van de indicatoren laat een stijgende of dalende trend zien. Nederland is een van de grote importeurs van grond- en hulpstoffen. De hoeveelheid fossiele energiedragers, biomassa, metalen en niet-metalen mineralen die per inwoner wordt ingevoerd hoort bij de hoogste van de EU27. De stijging van de invoer van biomassa en metalen is gestopt.