Registratie op transactiebasis

De regels van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR2010) schrijven voor dat de uitgaven en inkomsten van de overheid op transactiebasis moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat uitgaven en inkomsten worden geregistreerd op het moment waarop economische waarde wordt gecreëerd of wanneer er een recht dan wel verplichting ontstaat. Registratie op transactiebasis geeft, kort gezegd, een vollediger overzicht van de economische werkelijkheid dan het moment van betaling. Voor de overheidsinkomsten uit de btw betekent dit bijvoorbeeld dat deze moeten worden geregistreerd in de periode waarin de activiteit of transactie plaatsvond die leidde tot de betalingsverplichting. De btw die is afgedragen over verkopen in het vierde kwartaal van 2019 wordt bijvoorbeeld door de Belastingdienst ontvangen in het eerste kwartaal van 2020. Ondanks de kasontvangst in het eerste kwartaal van 2020 moeten deze inkomsten volgens het transactieprincipe worden geregistreerd in het vierde kwartaal van 2019. Daarom maakt het CBS boekhoudkundige correcties om te voldoen aan het principe van registratie op transactiebasis. Hierbij worden simpel gezegd de kasontvangsten en kasuitgaven teruggelegd naar de periode waar deze betrekking op hebben.
Terug naar artikel