Besteedbaar inkomen huishoudens naar belangrijkste inkomstenbron

Deze figuur toont de verdeling van het besteedbaar jaarinkomen in 2019 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de belangrijkste bron van inkomsten. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 44,4 duizend euro. Voor huishoudens met loon als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 49,5 duizend euro. Voor huishoudens met winst als voornaamste inkomstenbron was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 68,7 duizend euro. Voor huishoudens met pensioen als voornaamste inkomstenbron was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 34,6 duizend euro. Voor huishoudens met een uitkering als voornaamste bron van inkomsten was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 20,8 duizend euro. De complete verdeling van de besteedbare jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel