Besteedbaar inkomen huishoudens naar aantal kostwinners

Deze figuur toont de verdeling van het besteedbaar jaarinkomen in 2021 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk het aantal kostwinners. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 48,4 duizend euro. Voor huishoudens met één kostwinner was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 28,7 duizend euro. Voor huishoudens met twee personen met een inkomen was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 57,9 duizend euro. Voor huishoudens met drie personen met een inkomen was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 75,7 duizend euro. Voor huishoudens met vier of meer personen met een inkomen was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 94,1 duizend euro. De complete verdeling van de besteedbare jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel