Presentatie Monitor brede welvaart & Sustainable Development Goals 2024

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/f3147284a15c40df8e4b01fa4bcf6742]

'Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Brede welvaart wordt jaarlijks gemonitord op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal, COROP, en gemeentelijk) en voor de verschillende gebiedsdelen van het Koninkrijk (zowel Europees als Caribisch Nederland). De Sustainable Development Goals dienen daarbij als richtlijn maar waar mogelijk zijn ook extra indicatoren ontwikkeld om op een hoger detailniveau te kunnen rapporteren.

CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Inhoud

00:00 Introductie
00:30 slecht nieuws voor latere generaties
02:35 goed nieuws voor het hier en nu
03:44 niet iedereen deelt mee
04:08 jongeren scoren slechter
05:08 afsluiting