Individualisering in Nederland

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/a3ab4fa8f0c54ea9a9223843957280e7]

Sinds het begin van deze eeuw heeft het afnemend belang van traditionele instituties als het huwelijk en de kerk zich doorgezet. Op andere terreinen, zoals bij sociale contacten, lijkt eerder sprake van stabiliteit of een verandering in vorm.