Belasting door Mantelzorg

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/7fd6a38fb7d347ecba44438bb290be3a]

Hoeveel mensen zeggen mantelzorg te verrichten, hoeveel geven aan zwaar belast te zijn en hoeveel uren mantelzorg geven ze? Tanja Traag geeft een toelichting.