Vergrijzing en de economie - CBS

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7ba2374b22814b07bcfbbe038973784b]

Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner consumeren minder dan ‘jongere’ huishoudens. Hierover en over andere verschillen in bestedingen tussen jong en oud vertelt Peter Hein van Mulligen meer.