Inburgering

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/7b225778459542d3adbf3189b506ce43]

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. CBS-onderzoeker Tanja Traag heeft meer cijfers in deze korte video.