[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/63cf37bd5aca4db2a135f977eed6a0f2]

Wie maakt promotie? - CBS

Ongeveer een op de zes werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, hebben in de voorafgaande twee jaar bij deze werkgever promotie gemaakt.