Presentatie Nederland Handelsland

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/5903a0b36b4c4bb0a318d67379e3d34e]

CBS-onderzoeker en woordvoerder Marjolijn Jaarsma presenteert de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie Nederland Handelsland 2021, een publicatie die het Expertisecentrum Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontwikkeld. Het is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerngegevens en indicatoren op het vlak van internationalisering van de Nederlandse economie en bedrijfsleven. De publicatie en de bijbehorende tabellensets bevatten vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet.