Gebruik robots door bedrijven

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/3004679312054e79bb257d112b904c1d]

CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma heeft de nieuwste cijfers over hoeveel bedrijven gebruik maken van robots, 3D-printing en andere relatief nieuwe ICT-toepassingen?