Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/18cf9854f6e64c278c5f2dcbea5adff5]

Steeds meer mensen in ons land werken bij Amerikaanse of andere multinationals. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris dan niet-multinationals. Werknemers van multinationals maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid dan werknemers bij niet-multinationals.