Marktprijzen energie

Marktprijzen energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2