Controle implementatie BISI

De juiste berekeningswijze van Benthische Indicator Soorten Index (BISI) en bijbehorende standaardfout worden beschreven en de implementatie ervan gecontroleerd.
Met de BISI wordt de gemiddelde ontwikkeling van benthische soorten in zoute milieus beschreven. De methode is een variant van de door het CBS ontwikkelde MSI (Multi Species Indicator). In opdracht van het InformatieHuis Marien (IHM) heeft het CBS de juiste berekeningswijze van de BISI en de bijbehorende standaardfout beschreven en gecontroleerd of deze door IHM juist geïmplementeerd is.