What do fundamental rights mean for people in the EU

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Vandaag is de rapportage ‘What do fundamental rights mean for people in the EU?’ van de Fundamental Rights Agency (FRA) verschenen. FRA en CBS hebben samengewerkt bij het onderzoek FRS waarbij het CBS de steekproeftrekking en weging heeft verzorgd.

Korte samenvatting van de resultaten:

De resultaten geven blijk van sterke steun voor mensenrechten onder EU-burgers, ook al wordt deze niet gelijk gedeeld onder alle geledingen van de bevolking, meer in het bijzonder onder de werkelozen en de personen met een lagere opleiding. Om blijvende steun voor mensenrechten te garanderen, is het noodzakelijk om mensen in alle segmenten van de samenleving te informeren over hoe belangrijk mensenrechten voor hen zijn - niet als een abstract concept, maar in relatie tot hun dagelijkse realiteit.

De resultaten benadrukken ook de noodzaak om te zorgen voor transparantie en betrouwbaarheid van openbare diensten, zodat mensen kunnen zien dat diensten op een rechtvaardige en niet-discriminerende manier worden verleend. Ten slotte toont de enquête ook aan dat de deelname van jongeren aan het ‘traditionele’ democratische proces verder moet worden aangemoedigd.