Emancipatiemonitor 2018

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland.
Met de emancipatie van vrouwen gaat het sinds 2015 op veel vlakken de goede kant op. Ze werken vaker en meer uur, en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig. Ook zijn ze naar eigen zeggen minder vaak slachtoffer van geweld. Wel zijn er grote verschillen tussen vrouwen onderling en deze zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks kleiner geworden. Laagopgeleide vrouwen hebben minder vaak betaald werk en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Dat geldt ook voor vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit blijkt uit deze tiende Emancipatiemonitor van het CBS en het SCP.