Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland

Tweede rapport met geactualiseerde en nieuwe informatie over hoe Nederland scoort op de SDG-indicatoren.
In 2015 werden de leden van de Verenigde Naties (VN) het eens over een agenda voor duurzame ontwikkeling. Alle 193 leden van de VN tekenden voor een ambitieus pakket doelstellingen: de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Daarmee verklaren de VN-leden, waaronder Nederland, zich onder meer in te spannen om een einde te maken aan armoede en honger, de aarde te beschermen, de mensenrechten te bewaken en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. In totaal telt het pakket 17 doelstellingen die gerealiseerd dienen te zijn in 2030.

Om de voortgang van deze ambitieuze doelstelling vast te stellen is in VN-verband een lijst van SDG-indicatoren opgesteld. In 2016 heeft het CBS een eerste rapport gepubliceerd met de stand van zaken in Nederland aan de hand van deze indicatoren. Daarvoor werden reeds bij het CBS beschikbare statistieken gebruikt. Het rapport werd nationaal en internationaal zeer goed ontvangen, wat mede de aanleiding was om deze tweede editie uit te brengen. Deze tweede editie is gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een uitgebreide en voor deze tweede editie speciaal georganiseerde consultatie van meer dan dertig ministeries, planbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot meer data voor een groot aantal aanvullende indicatoren ten opzichte van het eerste rapport. De toegevoegde data voor de SDG’s komen daarmee in deze tweede editie dan ook van een belangrijk deel van instellingen buiten het CBS.

Het globale beeld dat uit de SDG-metingen naar voren komt, is dat Nederland op een aantal terreinen op een hoge plaats in de Europese rangorde staat: ons bruto binnenlands product per persoon is een van de hoogste in de Europese Unie (EU) en relatief veel Nederlanders hebben vertrouwen in instituties. Een nieuw beschikbare indicator laat zien dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is in Nederland: 98,5 procent van de bevolking woont minder dan twee km van de dichtstbijzijnde ov-halte. Op andere terreinen staat Nederland op een lage plaats in de Europese rangorde. Ons aandeel hernieuwbare energie behoort tot één van de kleinste in Europa, en ook het aantal vrouwen in managementfuncties is naar verhouding één van de kleinste. Dit en nog veel meer kunt u lezen in deze tweede editie.