De Nederlandse landbouwexport 2017

In De Nederlandse Landbouwexport 2017 staan de eerste handelscijfers over 2017 centraal. De kerncijfers betreffen de Nederlandse export en import van landbouwgoederen en de daaruit voortvloeiende landbouwhandelsbalans. Verder is er onder andere aandacht voor de ontwikkeling van het landbouwaandeel in de totale Nederlandse goederenhandel, belangrijke landbouwexportgoederen en bestemmingen, het onderscheid tussen wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij en het bedrag dat de Nederlandse economie aan landbouwexport verdient.
De Nederlandse Landbouwexport is een gezamenlijke jaarlijkse publicatie van het CBS en Wageningen Economic Research en wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het publicatiemoment hangt samen met de organisatie van de Grüne Woche, de belangrijkste landbouwbeurs van Europa, die elk jaar aan het einde van januari plaatsvindt. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteert dan traditiegetrouw de eerste raming van de Nederlandse landbouwexportcijfers van het voorgaande jaar.