Cybersecuritymonitor 2017

In deze eerste publicatie over cybersecurity van CBS wordt aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waarmee mensen, bedrijven en organisaties worden geconfronteerd en de preventieve maatregelen die ze er tegen nemen.
In deze publicatie is een aantal indicatoren samengebracht die iets zeggen over de verschillende aspecten van cybersecurity. In een samenleving waar in toenemende mate via informatie- en communicatietechnologie wordt gecommuniceerd is het waarborgen van de privacy en de veiligheid van deze communicatie en de opslag van de bijbehorende gegevens een serieuze voorwaarde.