Transformaties op de woningmarkt: plausibel of niet?

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt: plausibel of niet? 2012–2015’ een toelichting op de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen.