Environmental accounts of the Netherlands 2011

Ebooks:

In de publicatie The environmental accounts of the Netherlands 2011 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. In deze publicatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• Indicatoren voor groene groei
• Broeikasgasemissies door Nederlandse economische activiteiten
• De Nederlandse ‘footpint’ voor natuurlijke hulpbronnen
• De economische ontwikkeling van de milieusector
• De kosten voor klimaatmitigatie en waterveiligheid van de overheid
• De waterbalans van Nederland

Environmental accounts 2011