Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011

omslag nea 2011

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2011 en biedt een overzicht van eerste resultaten.

De NEA biedt informatie over de arbeidssituatie van werknemers, zoals hun beroep, werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agressie, werkdruk, fysieke belasting en arbeidsongevallen. De NEA gaat onder andere ook na hoe het is gesteld met de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en (werkgerelateerde) gezondheid van werknemers.