ICT en economie, 2011

De inzet van ICT-kapitaal droeg in de afgelopen twee decennia aanzienlijk bij aan de economische groei van Nederland. De productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de Nederlandse ICT-industrie namen onder invloed van de economische crisis in 2009 af, maar herstelden zich in 2010.
Het artikel ICT en economie bespreekt de rol van ICT in de Nederlandse economie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van cijfermateriaal over de ICT-sector.
Er is tevens aandacht voor het belang van ICT in andere bedrijfstakken, onder andere in termen van werkgelegenheid en bestedingen.